Μήνας: Φεβρουάριος 2023

Arnika (2002) Οι καλλιέργειες δέντρων (πάνω δεξιά) και πιπεριάς (πάνω αριστερά) κατεστραμμένες από την  απελευθέρωση χημικών ουσιών ως αποτέλεσμα της NaTech καταστροφής στην περιοχή Neratovice. Ανακτήθηκε από https://english.arnika.org/photogallery/spolana-neratovice-and-the-environs-during-the-floods-in-august-2002-and-afterwards#
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεχνολογικές και NATECH Καταστροφές (Technological and NATECH Disasters): Η περίπτωση της Τσεχίας 2002

Γράφει η Βάλια-Ευαγγελία Τσερέπα – Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχιούχος ΠΜΣ «Στρατηγικές διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς»   Εισαγωγή Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές καταστροφές Στην ιστορία του κόσμου, ο άνθρωπος έχει έρθει αντιμέτωπος με ένα εκτεταμένο εύρος γεγονότων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης και έχουν επηρεάσει […]